تبلیغات

مدیریت جامع ریسک

مدیریت ریسک یکی از اساسی ترین مباحث در بحث مهندسی صنایع میباشد این که ریسک تا چه حد و اندازه ای قابل قبول باشد.... یا محاسبه ریسک در شرایط خاص بسیار دشوار میباشد . لذا مقاله ای در دو زبان فارسی و انگلیسی با محتوای متفاوت راجع به این موضوع برای مهندسان ...

ادامه ی مطلب ...

100 قاعده برای مدیریت پروژه در ناسا

در این مطلب 100 قاعده ای که باعث موفقیت ناسا در انجام پروژه هایش شد را ذکر میکنیم :: ONE HUNDRED RULES FOR NASA PROJECT MANAGERS  Lessons Learned as Compiled by Jerry Madden , Associate Director of the Flight Projects Directorate at NASA's Goddard Spac...

ادامه ی مطلب ...

کایزن Kaizen

کایزن، روح کیفیت ژاپنی معني اصلي واژه کايزن ساده و گوياست: کايزن يعني بهبود مستمر. بهبود مستمري که تمامي افراد يعني مديران ، کارکنان و کارگران را در بر ميگيرد. فلسفه کايزن بر اين اصل استوار است که شيوه زندگي انسان شامل زندگي شغلي ، زندگي اجتماعي، و زند...

ادامه ی مطلب ...