تبلیغات

گامی بزرگ در آموزشهای استانداردسازی

گامی بزرگ در آموزشهای استانداردسازی

ایزو معتقد است مشارکت ریشه­ای در آموزش می­تواند به استانداردسازی بیانجامد. دانشگاه­ها و سایر موسسات آموزشی در این زمینه نقش کلیدی بر عهده دارند زیرا:

  • می­توانند تدوین استانداردها و آنچه را که از آن می­توان بدست آورد – از موضوعات کلی گرفته (همچون مشارکت در بهره­وری، رفاه عمومی، تجارت و رشد اقتصادی، پایداری) تا حوزه­های فنی خاص (مانند خودرو، غذا، فناوری اطلاعات و غیره) را آموزش دهند. 
  • می­توانند سبب گسترش مطالعات آکادمیک و فعالیتهای تحقیقاتی برای بررسی روابط چند وجهی میان استانداردها، نوآوری، تجارت بین­المللی، راهبردهای بازرگانی، رفاه عمومی، توسعه پایدار و سایر چالشها شوند.
  • می­توانند با ارایه اطلاعات ارزشمند علمی در حوزه تحقیقات و فناوری در تدوین استانداردها مشارکت نمایند.

دانشجویان دانشگاه­ها، مدارس بازرگانی و سایر موسسات آموزشی عالی، مدیران بازرگانی و کارشناسان حرفه­ای فردا هستند. آنها در آینده چه مهندس، اقتصاددان یا حقوقدان شوند درباره اهمیت و جایگاه استانداردسازی تصمیم­گیری خواهند نمود. سازمان ایزو و اعضای آن مشتاق به انتقال ارزشهای استانداردسازی و پشتیبانی از موسسات آموزشی در تعامل با امور مرتبط با استانداردها در چارچوب فعالیتهایشان هستند. در سالهای اخیر، ایزو به فعالیتهای خود برای گسترش اقدامات مبتکرانه جهت ترویج همکاری­ها با دانشگاه­ها و سایر مکاتب علمی، شدت بخشیده است. کمیسیون بین المللی برق و الکترونیک (IEC) و اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) با حضور در کمیته بین المللی همکاریهای استاندارد (WSC) در چند مورد از فعالیتهای ایزو مشارکت داشته­اند. اهمیت آموزش در حوزه استانداردسازی نقطه عطف مباحث اجلاس ماه مه 2012 در جزیره بالی – اندونزی بود. این رویداد که در یک هفته به یادماندنی در حوزه استانداردسازی در کشور اندونزی برگزار شد متشکل از یک کارگاه منطقه­ای و در ادامه آن یک کنفرانس بین المللی بود و به فرصتی برای توجه به اقدامات حائز اهمیت صورت گرفته و انتظار برای دستیابی به پیشرفتهای آینده تبدیل شد.  

 کارگاه منطقه­ای ISO – KATS

"افزایش مشارکت میان سازمانهای ملی استاندارد و مراکز آموزش عالی"، موضوع کارگاه منطقه­ای بود که توسط سازمان ایزو با همکاری آژانس استانداردها و فناوری کره جنوبی (KATS) - از اعضای ایزو- برگزار شد. این کارگاه اولین دوره از مجموعه رویدادهای منطقه­ای ایزو با هدف پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه در موارد زیر است:

  • تعریف برنامه­هایی با هدف قرار دادن دانشگاه­ها
  • ایجاد و تقویت دوره­های مربوط به آموزشهای استانداردسازی

این حرکت ابتکاری تحت برنامه عملیاتی ایزو برای کشورهای در حال توسعه برای سالهای 2015 – 2011 برگزار شد که یکی از نتایج مورد انتظار آن ادغام بیشتر موضوع استانداردسازی در برنامه­های درسی است. بیش از 45 شرکت کننده از 17 کشور جهان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند. نتیجه­ نهایی حاصل از مباحث گفتگوهای گروه­های مذاکراتی در این کارگاه، تشویق به تعامل گسترده شرکت کنندگان و مشارکت فعال بود. بخش مهمی از این گفتگوها حول موضوع همکاری میان سازمانهای ملی استاندارد و دانشگاه­ها و انتشار نشریه­ای برای شناسایی و تشریح توافقات و برنامه­های موجود میان سازمانهای ملی استاندارد و دانشگاه­ها بود. در این اجلاس نتایج تحقیقی که با هزینه ایزو توسط استاد استانداردسازی دانشکده مدیریت دانشگاه روتردام آقای پروفسور Henk de Vries و گروه وی از دسامبر 2011 الی آوریل 2012 انجام شده مورد تشریح قرار گرفت. نتایج بدست آمده بر اساس پاسخهای دریافتی از سازمانهای ملی استاندارد 37 کشور و 26 دانشگاه بود. این کتابچه بر مبنای تجربه همکاریهای موفقیت آمیز و تحلیل نقاط قوت و ضعف رویکردهای گوناگون با ارایه راهکارهای اولیه و تجربیات مفید، به معرفی برنامه­های آموزشی استانداردسازی در مراکز دانشگاهی می­پردازد. پیش زمینه اطلاعاتی این تحقیق با ارایه مطالبی توسط شرکت کنندگان از اقدامات خلاقانه صورت گرفته در کشورهایشان که تجربیات چشمگیری در این حوزه داشته­اند تکمیل شد (به عنوان نمونه آقای Tanaka از ژاپن و آقای Setiadi از اندونزی). آژانس استانداردها و فناوری کره جنوبی (KATS) و انجمن استانداردهای کره (KSA) در امر آموزش بسیار فعال هستند. طی دهه گذشته، آنها برنامه­های ویژه­ای برای گسترش دوره­های مربوط به استاندارد در دانشگاه­ها و مدارس به اجرا گذاشته­اند. دکتر Soyoung Joo، دکتر Donggeun Choi، پروفسور Byung-Goo Kang، پروفسور Sangbong Yi و Sunghyun Park جنبه­های گوناگون تجربیات کره­ را با سایرین به اشتراک گذاشتند.

ادامه در ادامه مطلب ....

ایزو معتقد است مشارکت ریشه­ای در آموزش می­تواند به استانداردسازی بیانجامد. دانشگاه­ها و سایر موسسات آموزشی در این زمینه نقش کلیدی بر عهده دارند زیرا:

  • می­توانند تدوین استانداردها و آنچه را که از آن می­توان بدست آورد – از موضوعات کلی گرفته (همچون مشارکت در بهره­وری، رفاه عمومی، تجارت و رشد اقتصادی، پایداری) تا حوزه­های فنی خاص (مانند خودرو، غذا، فناوری اطلاعات و غیره) را آموزش دهند. 
  • می­توانند سبب گسترش مطالعات آکادمیک و فعالیتهای تحقیقاتی برای بررسی روابط چند وجهی میان استانداردها، نوآوری، تجارت بین­المللی، راهبردهای بازرگانی، رفاه عمومی، توسعه پایدار و سایر چالشها شوند.
  • می­توانند با ارایه اطلاعات ارزشمند علمی در حوزه تحقیقات و فناوری در تدوین استانداردها مشارکت نمایند.

دانشجویان دانشگاه­ها، مدارس بازرگانی و سایر موسسات آموزشی عالی، مدیران بازرگانی و کارشناسان حرفه­ای فردا هستند. آنها در آینده چه مهندس، اقتصاددان یا حقوقدان شوند درباره اهمیت و جایگاه استانداردسازی تصمیم­گیری خواهند نمود. سازمان ایزو و اعضای آن مشتاق به انتقال ارزشهای استانداردسازی و پشتیبانی از موسسات آموزشی در تعامل با امور مرتبط با استانداردها در چارچوب فعالیتهایشان هستند. در سالهای اخیر، ایزو به فعالیتهای خود برای گسترش اقدامات مبتکرانه جهت ترویج همکاری­ها با دانشگاه­ها و سایر مکاتب علمی، شدت بخشیده است. کمیسیون بین المللی برق و الکترونیک (IEC) و اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) با حضور در کمیته بین المللی همکاریهای استاندارد (WSC) در چند مورد از فعالیتهای ایزو مشارکت داشته­اند. اهمیت آموزش در حوزه استانداردسازی نقطه عطف مباحث اجلاس ماه مه 2012 در جزیره بالی – اندونزی بود. این رویداد که در یک هفته به یادماندنی در حوزه استانداردسازی در کشور اندونزی برگزار شد متشکل از یک کارگاه منطقه­ای و در ادامه آن یک کنفرانس بین المللی بود و به فرصتی برای توجه به اقدامات حائز اهمیت صورت گرفته و انتظار برای دستیابی به پیشرفتهای آینده تبدیل شد.  

 کارگاه منطقه­ای ISO – KATS

"افزایش مشارکت میان سازمانهای ملی استاندارد و مراکز آموزش عالی"، موضوع کارگاه منطقه­ای بود که توسط سازمان ایزو با همکاری آژانس استانداردها و فناوری کره جنوبی (KATS) - از اعضای ایزو- برگزار شد. این کارگاه اولین دوره از مجموعه رویدادهای منطقه­ای ایزو با هدف پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه در موارد زیر است:

  • تعریف برنامه­هایی با هدف قرار دادن دانشگاه­ها
  • ایجاد و تقویت دوره­های مربوط به آموزشهای استانداردسازی

این حرکت ابتکاری تحت برنامه عملیاتی ایزو برای کشورهای در حال توسعه برای سالهای 2015 – 2011 برگزار شد که یکی از نتایج مورد انتظار آن ادغام بیشتر موضوع استانداردسازی در برنامه­های درسی است. بیش از 45 شرکت کننده از 17 کشور جهان در این کارگاه آموزشی حضور داشتند. نتیجه­ نهایی حاصل از مباحث گفتگوهای گروه­های مذاکراتی در این کارگاه، تشویق به تعامل گسترده شرکت کنندگان و مشارکت فعال بود. بخش مهمی از این گفتگوها حول موضوع همکاری میان سازمانهای ملی استاندارد و دانشگاه­ها و انتشار نشریه­ای برای شناسایی و تشریح توافقات و برنامه­های موجود میان سازمانهای ملی استاندارد و دانشگاه­ها بود. در این اجلاس نتایج تحقیقی که با هزینه ایزو توسط استاد استانداردسازی دانشکده مدیریت دانشگاه روتردام آقای پروفسور Henk de Vries و گروه وی از دسامبر 2011 الی آوریل 2012 انجام شده مورد تشریح قرار گرفت. نتایج بدست آمده بر اساس پاسخهای دریافتی از سازمانهای ملی استاندارد 37 کشور و 26 دانشگاه بود. این کتابچه بر مبنای تجربه همکاریهای موفقیت آمیز و تحلیل نقاط قوت و ضعف رویکردهای گوناگون با ارایه راهکارهای اولیه و تجربیات مفید، به معرفی برنامه­های آموزشی استانداردسازی در مراکز دانشگاهی می­پردازد. پیش زمینه اطلاعاتی این تحقیق با ارایه مطالبی توسط شرکت کنندگان از اقدامات خلاقانه صورت گرفته در کشورهایشان که تجربیات چشمگیری در این حوزه داشته­اند تکمیل شد (به عنوان نمونه آقای Tanaka از ژاپن و آقای Setiadi از اندونزی). آژانس استانداردها و فناوری کره جنوبی (KATS) و انجمن استانداردهای کره (KSA) در امر آموزش بسیار فعال هستند. طی دهه گذشته، آنها برنامه­های ویژه­ای برای گسترش دوره­های مربوط به استاندارد در دانشگاه­ها و مدارس به اجرا گذاشته­اند. دکتر Soyoung Joo، دکتر Donggeun Choi، پروفسور Byung-Goo Kang، پروفسور Sangbong Yi و Sunghyun Park جنبه­های گوناگون تجربیات کره­ را با سایرین به اشتراک گذاشتند. شرکت کنندگان با بیان تجربه­های کشورهای خود و مقایسه آن با تجربیات سایر کشورها چگونگی ارتقا سطح همکاریها میان سازمانهای ملی استاندارد و دانشگاه­ها را بررسی کردند. مشروح مذاکرات این کارگاه در آینده توسط ایزو منتشر خواهد شد. این اقدام، گام دوم در تدوین راهکارها، بهترین روشهای معرفی و پشتیبانی از برنامه­های آموزش استانداردسازی در دانشگاه­ها، نقشه راه و عوامل اصلی موفقیت خواهد بود. پشتیبانی­های KATS که یکی از حامیان مالی و از جمله کشورهای شرکت کننده در این کارگاه منطقه­ای بود بسیار ارزشمند و ضروری به شمار می­آمد.                                        
کنفرانس همکاری بین المللی آموزش استانداردسازی (ICES) و روز جهانی بزرگداشت آموزش عالی     

کنفرانس همکاری بین المللی آموزش استانداردسازی (ICES) یک شبکه غیر رسمی متشکل از اشخاص و سازمانهای علاقمند به آموزش استانداردسازی است. در سال 2012 برای سومین سال پیاپی، کنفرانس ICES همراه با مراسم بزرگداشت روز جهانی آموزش عالی برگزار شد. این رویداد، فرصت بی نظیری را برای تبادل تجربیات ملی و بین المللی در رابطه با آموزش استانداردسازی و گفتگو درباره اقدامات آتی در این حوزه مهیا نمود. بیش از 200 شرکت کننده از 30 کشور، شامل اساتید دانشگاه و دیگر اعضای مراکز آموزش عالی به همراه نمایندگان سازمانهای ملی استاندارد در این رویداد حضور داشتند و بینندگان زیادی هم از طریق اینترنت این کنفرانس را مشاهده نمودند. بیش از 30 مقاله و پیشنهاد به دنبال فراخون برگزار کنندگان برای دریافت مقالات دریافت شد که از این میان  بیش از 20 مؤلف فرصت سخنرانی و ارایه مطلب در میزگرد را یافتند. این برنامه شامل موضوعات متعددی در رابطه با استانداردسازی و آموزش عالی بود. در بخش اول کنفرانس ICES، بهترین تجربیات و اقدامات مبتکرانه کشورها و مناطق مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفت. مطالب و موضوعات گفتگو، نمونه­ها و دیدگاه­های قابل توجه درباره برنامه­های جدید و موفقیت آمیز (به ویژه در سطح دانشگاهی) را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. رویکردهای خلاقانه همچون روشهای آموزش از راه دور و رویکرد تعلیمی، الگوهای آموزش الکترونیک، بهره­گیری از شبیه­سازها و بازیها، مطالعات موردی، مسابقه و غیره نیز مورد توجه قرار گرفتند. بخش دوم، به مراسم بزرگداشت روز جهانی آموزش عالی در سال 2012 اختصاص داشت؛ و بر اقدامات جاری و پیشرفتهای آتی متمرکز بود. سازمانهای ISO، IEC و ITU با اهمیت ترین اقدامات انجام شده برای انجام همکاری با موسسات آموزشی و تقدیر از برترینهای دانشگاهی را اعلام داشتند. در ابتدای این برنامه آقای Djoko Santoso مدیرکل آموزش عالی وزارت آموزش کشور اندونزی بر نقش کلیدی آموزش و اهمیت استانداردسازی در اقتصاد و توسعه اجتماعی اندونزی تاکید نمود. وی در ادامه اظهار داشت برقراری ارتباط میان این دو موضوع نه تنها بی ارتباط نیست بلکه اقدامی به موقع است. به نمایندگی از طرف ایزو، ضمن یادآوری اهمیت جایزه ایزو، توجه شرکت کنندگان را به این نکته جلب می­نماید که برندگان سه دوره پیش همگی از مروجین قوی آموزش استانداردسازی بودند و در برگزاری این کنفرانس نقش فعال داشتند.  این افراد عبارتند از آقای پروفسور Song Mingshun از دانشگاه جیلیان چین، آقای پروفسور Henk de Vries از دانشکده مدیریت دانشگاه Erasmus روتردام – هلند و آقای پروفسور Coallier از مدرسه technologie supérieure مونترال – کانادا.از زمان برگزاری مراسم روز جهانی آموزش عالی در سال 2011، ایزو به دستاوردهای مهمی در این حوزه دست یافته است.

محصولات آموزشی

در گنجینه محصولات آموزشی ایزو که در آوریل 2012 انتشار یافت، اطلاعات مربوط به کتابها و منابع ارزشمند موجود درباره استانداردسازی آمده است. این کار با حمایت پروفسور Henk de Vries و گروه وی انجام شد.

 دوره کارشناسی ارشد

 

دوره کارشناسی ارشد در رشته استانداردسازی، مقررات اجتماعی و توسعه پایدار توسط دانشگاه ژنو با مشارکت ایزو و سازمان استاندارد سوییس به عنوان بخشی از برنامه میان رشته­ای، رشته­های مختلف علمی تحت نظارت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ایجاد شد. این دوره کارشناسی ارشد بر توسعه پایدار متمرکز است. به ویژه به حضور فعال کلیه بخشهایی که می­توانند مشارکت داشته باشند و یا از آن تاثیر پذیر باشند وجود دارد و بر چگونگی دستیابی به اهداف از طریق فعالیتهای مشارکتی و دخیل نمودن بخشهای دولتی و خصوصی در سطوح مختلف (مقررات اجتماعی) و تجربیات استانداردسازی که سبب ایجاد توافقات تشویقی بسیار با اهمیت می­گردنند نظر دارد. دستاوردهای این دوره موفقیت آمیز بود، دوره اول در سال 2012 پایان خواهد یافت و ثبت نام دوره بعد (برای سالهای 2013 – 2012) نیز به پایان رسیده است (standardization.unige.ch/).

مطالعات موردی

 در حال حاضر یک پایگاه اطلاعاتی از مطالعات موردی انجام شده از 20 شرکت در سطح جهان درباره مزایای اقتصادی استانداردها آماده شده است (11 مورد در سال 2011 منتشر شده است و 10 مورد در سال 2012 منتشر خواهد شد). این مطالعات با اجرای روشهای ایزو برای سنجش منافع اقتصادی استانداردها انجام شده است. این پروژه نتیجه همکاریهای میان سازمان ایزو و سازمانهای ملی استاندارد عضو، شرکتها و دانشگاه­ها (اغلب از طریق دانشجویان دوره ارشد و سرپرستان) است. (iso.org/iso/benefits_of_standards) آقای Jack Sheldon به نمایندگی از از IEC درباره چالشهای IEEE/IEC در سال 2012 صحبت کرد. وی با بیان رویکرد باز در قبال دانشگاه این سئوال را مطرح کرد که فناوری الکترونیک چه اثراتی بر توسعه اقتصاد، اجتماع و  محیط زیست خواهد داشت؟ تا پایان ماه آوریل 2012 تعداد 58 فرم ثبت نام از 23 کشور تا مهلت مقرر در تاریخ 1 جولای 2012 دریافت شد. مراسم اهدای جایزه در تاریخ 5 اکتبر 2012 برگزار گردید. خانم Aurora Rubio به نمایندگی از ITU برنامه عضویت دانشگاهها را ارایه نمود و منافع مشترک این عضویت را بر­شمرد. تا ماه آوریل 2012 نزدیک به 39 دانشگاه از 27 کشور به این برنامه پیوستند.وی همچنین درباره کنفرانس دانشگاهی Kaleidoscope سخنرانی نمود. این رویدادهای بین المللی توسط ITU-T با حمایت مالی مشترک موسسه مهندسان برق و الکترونیک و انجمن کامپیوتر (IEEE ComSoc) برگزار شد که طی آن محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان از سرتاسر جهان گرد هم آمدند. فرآیند انتخاب مقاله از میان 150 موضوع توسط کارشناسان بازبین تحت یک فرآیند سختگیرانه و با حذف اطلاعات نگارنده صورت می­پذیرد. به مولفان سه مقاله برتر مبلغ 10000 دلار آمریکا به عنوان جایزه اهدا می­شود. اجلاس آتی Kaleidoscope در آوریل 2013 در توکیو با موضوع "ساخت جوامع پایدار" برگزار می­شود. اضافه می­نماید سازمانهای منطقه­ای و کشوری آسیا – اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی به معرفی اقدامات جاری خود در روز بزرگداشت آموزش عالی پرداختند. در خلال این رویداد وزارت آموزش اندونزی و استاندارد اندونزی (BSN) تفاهم نامه­ای جهت انجام همکاری در آموزش استانداردسازی امضا نموند. این تفاهم نامه به ایجاد یک یا چند برنامه برای دوره کارشناسی ارشد منتهی خواهد شد. شرکت کنندگان نه تنها به خاطر برنامه زمانبندی مناسب بلکه از فرصت آموزشی بسیار مهمی و مطالب ارایه شده در روز بزرگداشت آموزش عالی و کنفرانس ICES رضایت کامل داشتند. تعامل همکاران و به اشتراک گذاری تجربیات، نقطه نظرات و دیدگاه­ها بسیار مفید بود. مراسم روز بزگداشت آموزش عالی و کنفرانس ICES با موفقیت به پایان رسید و رکورد بی نظیری در تعداد شرکت کنندگان و محتوای کیفی مطالب را به ثبت رساند. این مراسم پیشرفتهای قابل توجه حاصل از انجام فعالیتهای مربوط به توسعه و ارتقای آموزش استانداردسازی ظرف چند سال اخیر را به خوبی نمایان ساخت. اکنون کشورهای بیشتری به طور فعالانه در این امر مشارکت دارند، نمونه­های بیشتری از تجربیات حائز اهمیت  ارایه شد (دوره­های جدید، مطالعات موردی، مطالب آموزشی، مسابقات) و کلی اقدامات دیگر در راهند. این فعالیتها عالی هستند لیکن ما باید متمرکز باقی بمانیم و به یاد داشته باشیم برای تقویت همکاریها میان سازمانهای استاندارد و موسسات آموزشی و دستیابی به این اهداف راهبردی به تلاشهای بیشتری نیاز داریم. اضافه می­نماید در این دو رویداد آقای سعید حسنی به عنوان نماینده سازمان و آقای دکتر علیرضا خاکی فیروز به عنوان نماینده پژوهشگاه استاندارد حضور داشتند و آقای دکتر خاکی­فیروز در اولین روز کنفرانس مقاله خود با موضوع "طراحی دوره ویژه کارشناسی ارشد استانداردسازی" را در قالب سخنرانی ارایه نمود.

مترجم: سعید حسنی

منبع: مجله ISO Focus+  سپتامبر 2012

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...