تبلیغات

آشنایی با نرم افزار  COMFAR EXPERT III

آشنایی با نرم افزار COMFAR EXPERT III

الف – نرم افزار کامفار   COMFAR EXPERT : طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، دریانوردی و … با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد.  نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات...

ادامه ی مطلب ...