تبلیغات

استاندارد ISO 14001

استاندارد ISO 14001

ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی  این استاندارد که یکی استانداردهای سری  iso 14000 میباشد،  درسال 1996 توسط کمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندارد ((ISO/TC 207) با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی (Environmental Management System) انتشار یافت و در سال...

ادامه ی مطلب ...