تبلیغات

استاندارد ISO 14001

استاندارد ISO 14001

ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی
 این استاندارد که یکی استانداردهای سری  iso 14000 میباشد، 
درسال 1996 توسط کمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندارد ((ISO/TC 207)
با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی (Environmental Management System) انتشار یافت و در سال 2004 به ویرایش 14001:2004 ارتقا یافت.

سری استانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان جهانی ایزو بوجود آمده اند. این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی، منابع لازم جهت انجام، برنامه ریزی و طرحریزی فعالیتها، تشریح مسئولیتها، معین نمودن روش ها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود. 


استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن، بیان می نمایند. 

چه کسی سود می برد؟

برای سازمانهایی که مدیریت زیست محیطی را به عنوان بخشی از زیر بناهای فلسفه مدیریت سازمان خود انتخاب کرده اند، و بر اساس آن فعالیتهای خود را در سطح  استانداردهای زیست محیطی در سطح جهانی انجام می دهند.

چه چیزی بدست می آید؟

• توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات، تولید و کاهش سطح ریسکهای زیست محیطیدر فعالیتهای شرکت 
• بهبود فعالیتهای شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا) 
• تقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتها 
• صرفه جویی در هزینه و زمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر 
• افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان 
• تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی

ترجمه متن کامل این استاندارد :

شماره استاندارد: IRAN-ISO 14001
موضوع: سیستم های مدیریت زیست محیطی -مشخصات همراه با راهنمای استفاده
چاپ: 1
سال تصویب: 1377
فایل: دانلود
رشته : کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت

منبع : سایت سازمان استاندارد ایران

در ادامه مطلب بیشتر راجع به این استاندارد بخوانید...


هدف از کاربرد ISO 14001 ISO 14001 
به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و... استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. 
در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است. 

مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

 • اطمینان از حفاظت محیط زیست « در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی
 • بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
 • در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
 • کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
 • کاهش مصرف انرژی
 • کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
 • افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 • آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
 • حذف دوباره کاریها
 • ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
 • بهبود ایمنی و بهداشت
 • بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار


تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 بر فعالیت های سازمان 

 • ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی پرسنل نسبت به مسائل زیست‌محیطی و ایزو که موجب رعایت مسائل زیست‌محیطی و .... و همچنین شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها می‌شود
 • صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی از طریق خرید بهینه و مناسب اقلام و کالاها منطبق بر استانداردهای ایزو (در جهت دوام بیشتر آنها و جلوگیری از اتلاف منابع(
 • استفاده بهینه ازمنابع بخصوص مصرف کاغذ از طریق ایجاد آگاهی در پرسنل
 • اجرای موفق طرح تفکیک زباله از مبدا با بکارگیری آموزش در کلیه سطوح سازمانی
 • ارزیابی رعایت مسائل زیست محیطی توسط پیمانکاران طی بازدیدهای مکرر حوزه های مربوطه و واحد محیط زیست و انرژی و اقدام در جهت رفع مورد از طریق تذکر و اعمال کسورات در صورت وضعیت ایشان
 • لحاظ امتیازات داده شده به پیمانکاران، در خصوص رعایت مسائل زیست‌محیطی، در انتخاب پیمانکاران ذیصلاح
 • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کار توسط کلیة کارگران و پیمانکاران
 • گردآوری آمار کمی و کیفی عملکرد زیست محیطی حوزه های مختلف به جهت لزوم تکمیل مستندات موجود
 • اعمال مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و استفاده از روش های جدید در ساختمان‌ها توسط کمیسیون‌های مختلف برای مجتمع های مسکونی به لحاظ کاهش مصرف انرژی
 • بررسی جنبه های مختلف زیست محیطی در انجام کلیة پروژه های بزرگ منطقه
 • استقرار واحد محیط زیست و انرژی در منطقه برای اجرایی نمودن اهداف کلان و خرد و نحوة نظارت بر اجرای بهینة برنامه ها
 • ارزشیابی نحوة عملکرد واحد های مختلف در خصوص مسائل زیست محیطی
 • تهیه جزوات آموزشی وبرگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان
 • برقراری ارتباط با طرفهای ذینفع از طرق مختلف نظیر : اینترنت، فرمهای نظرسنجی، سامانه پیام شهر و...
 • آموزش پیمانکاران طرف قرارداد با منطقه در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت
 • الحاقیه بند ایزو 14001 در کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران در سطح منطقه و موظف شدن آنها به رعایت کلیه مسائل زیست‌محیطی
 • ارتباط با سایر سازمانها از قبیل سازمان محیط‌زیست، سازمان بازیافت و تبدیل مواد و ... در رابطه با مسائل زیست محیطی مرتبط با فعالیت آنها

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...